Aktuellt

Idyllienhoppet har pågående samarbetsprojekt med några av hjältarna inom barnsjukvården – Sveriges Lekterapeuter – som finns på cirka 39 av våra svenska sjukhus (inkl. Åland). Direktkontakten med lekterapeuterna är oerhört viktig för oss på många sätt, inte minst eftersom de har daglig interaktion med familjer som vistas längre tider på sjukhus och därför är ständigt uppdaterade kring situationen kring dessa.

Hösten 2017 genomfördes Fas 1 av vårt samarbetsprojekt:

Idyllienhoppet har designat, producerat och donerat nya brickor för lekterapeuterna som används för att bära in stimulerande lek- och pysselmaterial till barnen på sjukhusrummet. Idén uppkom efter ett möte med ordföranden för Sveriges Lekterapeuter, Pia Andersson, som inför projektets start berättade: “De nuvarande plastbrickorna är mycket tråkiga och slitna och känns inte alls bra att ställa framför ett sjukt barn man vill uppmuntra till lek och kreativ sysselsättning. Tänk om vi kunde få nya med fina illustrationer som även kan fungera som dialoghjälp när vi möter nya barn.”

Vidare kom vi tillsammans på att brickan även skulle fungera som språngbräda till nästa fas i våra projekt.

Via brickan vill vi öppna upp en “kanal” där vårdnadshavarna kan förmedla sina idéer och tankar om förbättringar inom sjukhusmiljön de vistas i, för både barnen och deras familjer. Det gör vi med hjälp av ett litet “pappersunderlägg/brev” som ligger på brickan med information riktad till familjen. 

Vi kommer sen att använda Idyllienhoppets hemsida och sociala medier för att förmedla de önskemål och idéer som kommer in till oss. Första steget till förändring är kunskap. Sen är vår förhoppning att fler och fler företag, myndigheter och privatpersoner plockar upp dessa önskemål och sprider dom vidare till någon som skulle kunna bidra till att uppfylla några av dessa – om inte vi på Idyllienhoppet kan göra det själva. 600 st brickor är i nuläget donerade av Idyllienhoppet och används nu på över 30 lekterapiverksamheter runt om i landet!

Vårt första brick-projekt ligger helt i linje med ett av Idyllienhoppets mål och visar vägen för att vi ska göra rätt saker även framåt:

Idyllienhoppet hoppas även kunna fungera som en kanal för att förmedla önskemål och idéer till förbättringar gällande sjukhusvistelser till ansvariga på sjukhusen, andra företag och myndigheter. Det vi inte kan göra själva kanske vi kan bolla vidare till någon som kan. Som anhörig till svårt sjuka barn är det ofta svårt att orka kämpa för något mer än sitt eget barn. Kanske kan Idyllienhoppet hjälpa till lite med den kampen…

Lekterapeuterna gör ett fantastiskt arbete för våra sjukhusbundna barn och deras familjer och vi vill även bidra till att sprida kännedom om deras dagliga verksamhet och insatser. Vi vet att sjukhusvistelsen är en tid som innebär oerhört mycket isolering och väntan för familjen. Genom att få tillgång till stimulerande sysselsättning och kreativt lekmaterial känns den väntan lite mer uthärdlig. Leken och kreativiteten är dessutom livsnödvändig för barn och hjälper till i tillfrisknandet. En av de viktigaste uppdragen Lekterapeuten har är dessutom att på barnets egen förståelsenivå förbereda hen inför kommande behandlingar och undersökningar. Detta minskar risken för onödig rädsla och traumatiska upplevelser. 

FAS 2 (HÖSTEN 2018): BLI-FRISK-RUM

Vi har redan fått in information och hört röster från våra olika sjukhus där många nämner just sjukhusmiljöerna som ett bekymmer. Många bor långa perioder med sitt svårt sjuka barn i miljöer de beskriver som “kala, slitna, opersonliga, tråkiga, färglösa, obarnvänliga, nedbrytande, ogästvänliga”. Detta är miljöer som ska hjälpa våra barn att bli friska och borde det därför inte vara “bli-frisk-rum” istället för sjukrum. Vem har bestämt att dessa miljöer ska se ut så här? Vad kan vi göra för att förbättra dessa miljöer? På Idyllienhoppet vill vi i vår nästa fas göra vad vi kan för att förbättra våra barns “bli-frisk-rum” och miljöer. Vi har redan startat dialoger med några olika företag och samarbetspartners för nästa fas i våra projekt. Hur kan du eller ert företag hjälpa till?  

Designbyrån Blink (www.blink.se), som även generöst bidrar med gratis design av idylliens förpackningar och butiker, har tillsammans med oss tagit fram ett underbart förslag på hur man skulle kunna göra om ett riktigt tråkigt sjukhusrum till ett mer trivsamt och varmt rum där vi vet att barn (och deras familjer) skulle trivas bättre. För vem är det som bestämt att rum på sjukhus måste vara som de beskrivs ovan? Grön färg är t.ex. lika billig som en kall, vit färg. Idag vet psykologer och omvårdnadsexperter hur mycket miljön påverkar välbefinnandet – hos såväl stora som små. Ändå bygger man idag nya, stora moderna sjukhus utan en tanke på hur de som faktiskt befinner sig där ska trivas. 

Vi visade förslaget för de ansvariga på en av barnavdelningarna – men stötte på patrull när vi ville göra om ett av deras sämsta och minst gästvänliga rum. Det är i nuläget så mörkt, kalt och slitet att personalen undviker belägga det med någon liten sjukling… 

Detta var en del av det svar vi tyvärr fick på vår förfrågan:

“Med ansvaret för lokaler och utrustning är det inte möjligt för oss att låta privata intressenter finansiera och därmed styra ett enskilt projekt oavsett om det gäller vårdprocesser eller som i det här fallet utrustningen av ett rum. Det är alltid en balansgång med att låta privata intressenter påverka det offentliga rummet, inte minst i vår verksamhet där det offentliga rummet är en mycket känslig miljö, dvs miljön för sjuka personer och i det här fallet barn och där många hänsyn måste tas.”

Tråkigt tyckte förstås både vi och personalen på avdelningen, som alla såg hur enkelt man hade kunnat göra det aktuella rummet mer trivsamt för de gästande patienterna. Vi förstod förstås att vi troligen inte kunde genomföra samtliga förändringar vi föreslagit, men trodde alla att vi skulle kunna göra en del av dom. Det är en balansgång – mellan regler och människan. Ibland kanske man tillsammans ska försöka utmana de befintliga reglerna om det bara innebär en vinst för alla inblandade – och då främst våra små och svaga.

Så hur går vi vidare med Idyllienhoppets mål?

Skam den som ger sig… Idyllienhoppet kommer nu istället ta fram ett antal tillbehör till rum som vi ringat in tillsammans med våra fina samarbetspartnerns, Lekterapeuterna, Blink och annan kunnig vårpersonal inom barnsjukvården runtom i landet. Kan vi inte göra allt så kan vi göra något för att förbättra rumsmiljöerna för “våra barn” och deras familjer som tvingas befinna sig långa perioder inom sjukhusens väggar.

FAS  2 WALLIES
Idyllienhoppet har designat och producerat ”Wallies” (stora, avtagbara klistermärken för väggar) till våra svenska barnsjukhus. Ett rum med kala väggar får snabbt liv och sätter igång fantasin på stora och små. Nu har ALLA våra barnsjukhus runtom i landet tillsammans önskat 300 set av dessa som just nu trycks upp på iWisby Tryckeri här på Gotland. Det vi önskar är att de för med sig lite värme, bus, kärlek och framför allt distraktion från allt det jobbiga. Vi vet av egen erfarenhet att små saker kan göra stor skillnad i dessa miljöer. Ett rum med kala väggar får snabbt liv och sätter igång fantasin på stora och små. De kan även användas som distraktion när vassa nålar tas fram… “Kan du se en kanin någonstans i rummet…?”. Såna där små knep som vår fantastiska personal inom barnsjukvården känner till.

%d bloggers like this: